Marchewka i kijek

Efektywna motywacja do pracy wcale nie jest łatwa. Szukanie motywatorów leży zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.
Motywatory w postaci dodatkowych pieniędzy są najbardziej popularnym sposobem, ale ostatnio też najmniej efektywnym – dla coraz większej ilości pracowników pieniądze nie są głównym wyznacznikiem, który zachęca ich do zwiększonej aktywności, intensywniejszego działania.

Read More

Jak zmotywować pracownika do pracy?

Jeżeli chcesz, żeby Twój pracownik wykonywał swoją pracę z większym zaangażowaniem i bardziej efektywnie, Warto skorzystać ze sprawdzonych metod zachęcania do pracy.
Najpopularniejszym sposobem, który sprawia, że motywacja do pracy pojawia się sama, jest ustalenie konkretnego wyniku pracy na dany okres, a jeżeli pojawi się nadwyżka – nagrodzenie pracownika premią.
Inne popularne motywatory to obdarzenie pracownika zaufaniem, że jest w stanie sam wykonać zadanie, stworzenie zgranego zespołu w którym pracownicy napędzają się wzajemnie swoimi pomysłami oraz przyjemne do wykonywania pracy otoczenie: innymi słowy, biuro w którym chce się przebywać.
Pamiętajmy, że motywatory w pracy to istotna część nie tylko życia zawodowego naszego pracownika, ale też pozytywny wpływ na jego życie poza zawodowe.

Żyj dobrze z pracownikami

Praca towarzyszy człowiekowi od zawsze – czy tego chce czy nie. Niewielu tak naprawdę może sobie pozwolić na ten luksus, jakim jest możliwość niepodejmowania pracy zarobkowej.
Jednak pieniądze to nie powinna być jedyna motywacja do pracy. Dobry pracodawca wie, że pieniądze pracownik może zarobić niekoniecznie u niego, dlatego powinien starać się, by go przy sobie zatrzymać. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach relatywnie trudno jest o prawdziwego fachowca.
Motywatory mogą i nawet powinny być bardzo różnorodne. Motywować pracownika do pracy może rozbudowane zaplecze socjalne, karty do klubów fitness i wiele innych czynników. Czasami nawet największym motywatorem jest pochwała szefa – rzecz, o której, niestety, wielu szefów zwykło zapominać. Dobry pracobiorca to skarb – trzeba traktować go z szacunkiem.