Marchewka i kijek

Efektywna motywacja do pracy wcale nie jest łatwa. Szukanie motywatorów leży zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.
Motywatory w postaci dodatkowych pieniędzy są najbardziej popularnym sposobem, ale ostatnio też najmniej efektywnym – dla coraz większej ilości pracowników pieniądze nie są głównym wyznacznikiem, który zachęca ich do zwiększonej aktywności, intensywniejszego działania.

Read More