Żyj dobrze z pracownikami

Praca towarzyszy człowiekowi od zawsze – czy tego chce czy nie. Niewielu tak naprawdę może sobie pozwolić na ten luksus, jakim jest możliwość niepodejmowania pracy zarobkowej.
Jednak pieniądze to nie powinna być jedyna motywacja do pracy. Dobry pracodawca wie, że pieniądze pracownik może zarobić niekoniecznie u niego, dlatego powinien starać się, by go przy sobie zatrzymać. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach relatywnie trudno jest o prawdziwego fachowca.
Motywatory mogą i nawet powinny być bardzo różnorodne. Motywować pracownika do pracy może rozbudowane zaplecze socjalne, karty do klubów fitness i wiele innych czynników. Czasami nawet największym motywatorem jest pochwała szefa – rzecz, o której, niestety, wielu szefów zwykło zapominać. Dobry pracobiorca to skarb – trzeba traktować go z szacunkiem.

Dodaj komentarz